Fagskolentelemark.no er ikke lengre tilgjengelig på denne adressen, besøk fagskolen-vestfoldogtelemark.no for oppdatert informasjon

Fremtidens arbeidsmarked

Vi har alle hørt at fremtidens arbeidsmarked kommer til å være radikalt forandret sammenlignet med dagens arbeidsmarked. Robotene skal ta over sier enkelte eksperter, og at mange må frykte for jobbutsiktene visse bransjer. Vårt perspektiv er ikke fullt så pessimistisk, men vi er enige i at automatiseringen kommer til å ta over mange arbeidsoppgaver – akkurat som den har gjort siden den første industrielle revolusjonen.

Roboter og kunstig intellegens er på fremmarsj. Hvordan dette vil påvirke fremtidens jobbmarked er enda et spørsmålstegn. En bransj hvor denne teknologi kan anvendes mere er casino industrien og du kan lese mer om den her.

Roboter, kunstig intelligens og maskinlæring – bør vi være bekymret?

Det finnes mange svært pessimistiske spådommer fra enkelte som innebærer at robotene kommer til å ta over det meste av jobber. De nevner spesielt jobber innenfor transportsektoren. Vi har tidligere sett at teknologisk utvikling kan skje svært fort, men vi tror ikke at denne teknologien er på et slikt stadie at dagens sjåfører trenger å være svært bekymret for denne typen arbeid. En større utfordring er den økte frihandelen og globaliseringen som setter enkelte bransjer under et svært sterkt lønnspress.

Selv om teknologien skulle utvikles slik at det vil være mulig å utføre transportoppdrag ved hjelp av robotsjåfører står man fortsatt ovenfor mange utfordringer. Det finnes ubesvarte juridiske og finansielle spørsmål som vil ta lang tid å svare på samt å implementere i de ulike lovverkene.

Fremtidens arbeidsmarked og velferdsstaten

Etterhvert som automatisering blir en større del av bedriftenes hverdag er det også naturlig å tro at arbeidskraft vil bli erstattet av kapital i produktkalkylene. Det vil si at kapital vil bli viktigere enn arbeidsstokken, og dette er noe man må tenke på slik at lovverket kan ligge i forkant av denne utfordringen. Samfunnet må bestemme seg for om hvorvidt all gevinst fra automatisering skal tilfalle kapitaleierne.